Carregant

Escriu per cercar

Biodiversitat Fauna Flora Hàbitats Xarxa Natura 2000

“Pla Terrasse” de recuperació, Conservació i Seguiment

QUADERNS DE NATURA 28, Sèrie: Plans d’Espècies Catalogades, 7 // Publicacions del Servei de Protecció d’espècies

Tipus de Material: Publicació
Fitxer adjunt: Quaderns-de-natura-28-Pla-Terrasse.pdf
Any de Publicació: 2020
Descripció: Dipòsit Legal: PM 352-2020
Autor: Edició: Conselleria de Medi Ambient i Territori. Govern de les Illes Balears Direcció: Joan Mayol. Servei de Protecció d’Espècies Text: Carlota Viada (SEO/BirdLife) - Projecte ARES (Actuacions de Recuperació d’Espècies Silvestres)
Idioma: Català
Nivell Educatiu: ESO Batxillerat
Destinatari: General Educatiu Pares Educadors Tècnic
Objectiu: Sensibiltzació i coneixement de les rapinyaires de les Illes Balears. Amb la Llei 42/2007 de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, que preveu que les espècies que tenguin problemes de conservació comuns poden ser objecte de planificació conjunta, es presenta un pla per als cinc rapinyaires catalogats com a amenaçats de les Illes Balears i s’hi afegeixen la resta de diürns per assegurar-ne el seguiment.

Potser també t'agrada