Carregant

Escriu per cercar

Aprofitaments Flora Parc natural de la península de Llevant

Mostra de llatra al Parc natural de la Península de Llevant

Demostració de l’elaboració d’objectes amb l’art de la palma fet amb garballó.

Tipus de Material: Audiovisual
Any de Publicació: 2020
Descripció: Dipòsit Legal:
Autor: Conselleria de Medi Ambient i Territori
Idioma: Català
Nivell Educatiu: Primària ESO Batxillerat
Destinatari: General Families Educatiu Tècnic
Objectiu: Mostrar la importància que manté l'art de la palma al Llevant de Mallorca i l'aprofitament del garballó que es fa per dur-lo a terme.