Carregant

Escriu per cercar

Espais Naturals Protegits Parc nacional marítimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera

Jaciment del Pla de ses Figueres, Cabrera

L’octubre del 2022 ha finalitzat la primera fase del Projecte de recuperació del monestir bizantí de Cabrera. Les excavacions duraran fins almanco 2026 i compten amb el finançament del Bisbat de Mallorca i la col·laboració del Parc Nacional. Les restes del monestir bizantí es troben al Pla de ses Figueres i suposen un cas excepcional doncs es tractaria de l’únic monestir anterior al segle XIII a les Illes Balears. Els investigadors afegeixen, a més, que en tota la península Ibèrica no s’ha documentat arqueològicament cap altre monestir anterior al segle VIII amb tanta seguretat com el de l’illa de Cabrera.

Tipus de Material: Audiovisual
Any de Publicació: 2022
Descripció: Dipòsit Legal:
Autor: Conselleria de Medi Ambient i Territori
Idioma: Català
Nivell Educatiu: Infantil Primària ESO Batxillerat
Destinatari: General Families Educatiu Tècnic
Objectiu: Donar a conèixer el les feines del Projecte d’execució per a la recuperació, consolidació i museïtzació del monestir bizantí de l’illa de Cabrera.