Carregant

Escriu per cercar

Aula de la mar Biodiversitat Espècies amenaçades Fauna Flora Hàbitats Ús públic Xarxa Natura 2000

ATLES SUBMARÍ. CARTOGRAFIA DE LA POSIDÒNIA OCEÀNICA DE LES ILLES BALEARS

Un projecte de la Conselleria de Medi Ambient i Territori financiat amb l’Impost de Turisme Sostenible. http://www.illessostenibles.travel/pr… La Posidònia és una espècie de gran distribució i abundància, però alhora és sensible a les pressions antròpiques ja que interacciona amb els usos i la presència humana. Això fa que sigui necessari regular les activitats que puguin afectar-la. En aquest sentit, les Illes Balears han estat pioneres en tractar la regulació integral d’aquesta espècie i el seu hàbitat a l’iniciar la redacció d’una norma legal amb rang de decret que ordeni aquests usos. Aquestes primeres passes han manifestat la necessitat de disposar d’una cartografia de la distribució de l’espècie a nivell de detall que permeti posar, a disposició dels usuaris, la informació i eines per complir amb la norma. També, però, és important que permeti planificar les activitats dels usuaris en funció de la disponibilitat d’informació sobre la distribució de les praderes i la seva regulació específica. Aquest projecte, per tant, pretén completar la cartografia existent en base a la Posidònia oceànica, comprovar la validesa i el grau de fidelitat/ integritat d’aquesta, crear una aplicació informàtica que permeti a l’usuari saber si es troba en zona de fondejo permès o no, així com també divulgar el projecte i la seva aplicació. Les actuacions principals del projecte són cinc: 1. Inventari, recopilació i anàlisi de la cartografia existent i altres fonts. 2. Cartografiat de les zones on no existeix cartografia o manca d’integritat de les dades. 3. Comprovació de la validesa i grau de fidelitat/integritat de les cartografies existents a base de mostrejos en punts estratègics. 4. Creació d’aplicacions i eines que permetin a l’usuari saber si es troba en una zona de fondeig permès o no, a qualsevol punt del litoral de Balears. 5. Difusió dels resultats

Tipus de Material: Audiovisual
Any de Publicació: 2020
Descripció: Dipòsit Legal:
Autor: Conselleria de Medi Ambient i Territori - Atlas Posidonia (Ruben Casas)
Idioma: Català
Nivell Educatiu: ESO Batxillerat
Destinatari: General Educatiu Pares Educadors Tècnic
Objectiu: